Historien

Soon Fridykkerklubb så dagens lys 12. Januar 2012 etter at vennegjengen som startet opp med felles aktiviteter vokste i sånn passende rolig tempo. Vi ble stadig flere venner og ikke minst unge fridykkere. For å kunne bedre tilbudet til medlemmene, da særlig de yngre, besluttet vi i 2012 å gjøre alvor av organiseringsplanene.

Vi holder til i Son og nærheten til sjøen gjør det veldig enkelt å opparbeide seg god erfaring i vannet. Vi bruker nærområdet som tumleplass. Her finner man masse spennede, både over og under vannskorpa.

Visjon
Vi skal ha det moro, bli trygge i vannet og kjent med den flotte naturen vi har. Det gjør heller ikke noe om vi lærer å ta litt vare på den. I 2011 og 2012 stilte vi blant annet opp som instruktører for Redningsselskapets sommerskole på Koster og på Rydd en strand dagen, der vi plukket søppel under overflaten rundt Gjøva. Fra 2012 har vi innført en regel som sier at for hvert dykk man tar, skal man ta med noe fra bunn eller land som ikke hører hjemme der og legge det et passende sted. For eksempel i søpla.

2012
I løpet av året har vi satt som mål å avholde en fridykkerleir med overnatting (antageligvis Bile), der vi sover i telt, dykker, spiser mat vi fanger og har det hyggelig sammen. Videre håper vi å kunne utdanne en del instruktører, slik at vi kan avholde fridykker kurs, som gir CMAS fridykkersertifisering. Vi har også et håp om å avholde en utstilling med bilder tatt gjennom året. Bilder fra både over og under vannskorpen, samt servere SnorkelSuppe

Legg igjen en kommentar