CMAS Krav

Teoridelen

Det differensieres mellom de ulike nivåene. Vi har lagt på noen ekstra krav i forhold til NDF, rett og slett for å gjøre våre fridykkere enda bedre rustet til å nyte vannets gleder.

For CMAS * er det muntlig prøve der man skal ha hørt om nedstående temaer
For CMAS ** er det muntlig prøve der man skal ha kjennskap til nedenstående temaer
For CMAS *** Skriftlig prøve

Teoriprøve

  •     Førstehjelp
  •     Kjennskap til faren ved hyperventilering
  •     Kjennskap til farene ved ikke å trykkutligne og å dykke dypt
  •     Kjennskap til undervannssignaler brukt ved fridykking
  •     Kjennskap til ABC utstyr, drakt og vektbelte
  •     Kjennskap til bruk av liner og bøyer, samt merking av bøyer i mørke
  •     Kunne demonstrere båtmannsknop, halvstikk og pålestikk
  •     Kjennskap til forskjellen på oppdrift i saltvann og ferskvann

I tillegg til Teoridelen er følgende krav satt for utstedelse av CMAS fridykkersertifikat:

DelprøveCMAS *CMAS**CMAS***
Svømmetest, Ikke ABC. Alt i løpet av en økt100 meter bryst/krål300 meter bryst/krål600 meter bryst/krål
25 meter rygg50 meter rygg200 meter rygg
Trå vannet 30 sekTrå vannet 1min hendene over hodetTrå vannet 1min hendene over hodet
10 meter undervanns m/kant10 meter undervanns15 meter undervanns
Prøve m/utstyr, Enkeltprøver uten tidavgrensningTa på ABC i overflatenHente ABC fra bunn og ta på i overflaten400m svømming med neddykk hver 50m
200 svømming m/neddykk hver 50 meter300m svømming med neddykk hver 50m100 meter i overflaten med snorkel uten maske
25 meter ilandføring av utslitt dykker50m ilandføring2x25 meter undervanns på fire minutter
25 meter ilandføring av bevisstløs dykkerDemonstrere kunstig åndedrettTre forlengs og tre baklengs saltoer med ABC
En forlengs salto under vann med maskeTo forlengs og to baklengs saltoer i ett med ABC10 neddykk med oppstigning i spiral og ok tegn
En baklengs salto under vann med maskeHolde pusten i 30 sekABC på bunn. Ned og hent og ta på under vann, maska tømmes under vann og snorkel tømmes OK signal vises i overflaten
15m undervanns5 neddykkBytte utstyr under vann
Holde pusten i 20 sek20 meter undervannsvømmingLivredningsprøve. 100 meter ilandføring. Krysstak og haketak demonstreres korrekt. Maske og snorkel fjernes og livreddende førstehjelp vises
Tre neddykninger25 meter i overflaten med snorkel uten maske
25 meter i overflaten med snorkel uten maskeSnakke med maska full av vann
Tømme snorkel for vann
Ta av og på vektbelte i vann
Prøve 3, Sammenhengende med ABC150 meter bryst med ABC50 meter rygg med armene helt over vannet100 meter svømming med overvekt (2 kg)
150 meter rygg med ABCNeddykk og legge igjen maske og blyNeddykk og legge igjen maske og bly
Tømme maske under vann50 meter svømming i overflate uten maske med snorkel100 meter uten maske med snorkel
Droppe blybelte tre gangerNeddykk, hente maske og bly som tas på under vannNeddykk, hente maske og bly som tas på under vann
25 meter ilandfløring av utslittVise OK i overflatenVise OK i overflaten
25 meter ilandføring av bevisstløs dykker50 meter rygg med armene helt over vannet100 meter svømming med overvekt (2 kg)
Prøve 4, Åpent vannDroppe eget blybelte (2 kg) 3 ganger og parkamerat sitt belte 3 gangerNeddykk 3 meter, droppe beltet. 3 ganger
200 meter bryst med ABC400 meter bryst med ABC
200 meter Rygg med ABC400 meter rygg med ABC
Tømme maska under vannLivredningsprøve. Tar på ABC, svømmer 200 meter, dykker ned 6 meter og henter opp meddykker. Ilandføring eller opp i båt.
50 meter ilandføring av utslitt dykker
50 meter ilandføring av bevisstløs dykker
Tre neddykk til 3 meter, Ok i overflate

Legg igjen en kommentar